WERKEN VANUIT JE DOEL

Het doel is wat de leerling moet en mag leren om een beginnend beroepsbeoefenaar en/of maatschappelijk wereldburger te worden. Belangrijk hierbij is zijn persoonlijke ontwikkeling. Als er een goede basis is kunt je pas echt kennis en/of vakvaardigheden aanleren en vooral ook weer reproduceren.

Zodra je het doel of de doelen duidelijk hebt, kun je een leerwereld inrichten. Vervolgens heb je een systeem nodig om je groei te kunnen zien en om de juiste leerdoelen zichtbaar te krijgen.

Ditzelfde geld natuurlijk ook voor jou als docent of leidinggevende. Als je werkt vanuit een doel en daar een werkwereld omheen bouwt zul je een systeem willen om persoonlijke ontwikkeling of werkprocessen te borgen. Dit worden dan weer jouw nieuwe doelen en daarmee is de cirkel rond.

Bovenstaande afbeelding is afkomst van de site verdraaide organisaties. Hierbij gaat het over terug naar de bedoeling zoals Wouter Hart het beschrijft. Het boek 'Verdraaide organisaties' is een beschrijving van zijn zoektocht naar het denkpatroon achter onze huidige manier van organiseren.